Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář BlueSport.cz, provozovaná HCZ spol. s r.o. se sídlem Osluněná 627, 155 31 Praha 5, IČ: 63979632, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40337,  ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář BlueSport.cz, provozovaná HCZ spol. s r.o., se sídlem Osluněná 627, 155 31 Praha 5, IČ: 63979632, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40337 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

 • Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další. 
 • Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu.
 • Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s CK nebo CA, která zprostředkovává prodej zájezdu.
 • Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit Smlouvu o zájezdu jiné osobě.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k  výrazné změně jakéhokoliv zásadního prvku zájezdu s výjimkou ceny. Pokud CK před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a v určitých případech na náhradu škody.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na  poskytování zájezdu, nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (např. vysktnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
 • Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
 • Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se Smlouvou o zájezdu, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se Smlouvou o zájezdu, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a CK neposkytla vhodné náhradní řešení.
 • V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
 • CK má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
 • Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář BlueSport.cz, provozovaná HCZ spol. s r.o. se sídlem Osluněná 627, 155 31 Praha 5, IČ: 63979632, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40337, si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava I, SR, tel.: +421 220 811 811 ICO: 31 322 051 DIČ: 20 20 800 353, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresné-ho súdu Bratislava I, odd.Sa, vl.č.383/B, EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, ČR, tel.: +420 296 339 644). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č.111/2018 Sb. a § 2521až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

Cestovní pojištění

Nedílnou součástí pobytu v zahraničí, zvlášť na horách, by mělo být i cestovní pojištění. Vyberte si z naší nabídky.
Rádi vám poradíme

Rychlý kontakt

Telefon: 602 328 051

E-mail: info@bluesport.cz
Další kontakty zde

Lyže LUSTI

Lyže LUSTI za skvělé ceny. Stále častěji jsou lyže LUSTI k vidění na alpských sjezdovách. Přidáte se?
Více zde

Proč Bluesport?

Myslíme na nejmenší, děti s námi lyžují zdarma

Specializujeme se na Itálii a lyžařské pobyty

Zájezdy pro vás tvoříme již od roku 1993

Nabízíme vždy konkrétní ubytování - žádné noname

Z našeho blogu
19. 04. 24
Apartmán Plazoll - Kronplatz
Dobrý den pane Sedláček Dovolená proběhla v naprostém pořádku. Ubytování bylo bez prob...

19. 04. 24
apartmány Top Residence - Passo Tonale
Zdravím a posílám pár informací k proběhlému zájezdu. Předem děkuji za zařízen...

19. 04. 24
Apartmán Bait Canton - Livigno
Dobrý den pane Sedláčku,ubytování i místo apartmánu nám moc vyhovovalo a byli jsme moc spok...

Informace
Livigno

Ač snažíme přidávat nová střediska či rozšiřovat nabídku ubytování ve stávajících střediscích, tak Livigno stále zůstává nejoblíbenější destinací pro zimní dovolenou v naší nabídce.

Více >
Náš blog

Zajímají Vás zážitky z našich cest, novinky, aktuality, last minute nabídky či jenom naše názory? Pak se můžete podívat na náš blog, který jsme po kratší době začali zase nepravidelně plnit.

Více >
Léto na horách

Stejně jako v zimě, tak i v létě se specializujeme na nabídku pobytů v italských horách. Budeme rádi, pokud se na nás obrátite se žádostí o nabídku ubytování i na svoji letní dovolenou na horách. 

Více >